Vítejte na stránkách Perma-zahrada

Vytvoření přírodní zahrady je cesta ke kořenům, způsob jak můžeme žít v harmonii s přírodou na vlastním pozemku.

 

Permakultura se skládá ze dvou slov PERMANENT a AGRICULTURE, což lze přeložit jako trvale udržitelné zemědělství, v současné době se permakultura obecně chápe jako " Trvalá kultura " s tím , že žádná společnost nemůže dlouhodobě přežít bez trvale udržitelného a etického využívání krajiny a půdy.

 

Zahrada vytvořená v tomto duchu vyžaduje minimální údržbu a přináší užitek v podobě ovoce, zeleniny, bylinek a především prostor pro odpočinek.

Jde o to na počátku vytvořit podmínky, zasadit vhodné druhy stromů, keřů a rostlin, které vytváří přirozená stabilní společenstva a mohou dokonce tvořit cenné prvky ekologické stability krajiny, případně poskytnout úkryt celé řadě užitečného hmyzu a zvířat, která se vám odvděčí regulováním výskytu škůdců.

Permakultura vás naučí žít v souladu s přírodou, kde každý den dostanete na účet 24 hodin a je jenom na vás jak s nimi naložíte.